Træfdag om Strukturel Integration

Kranio Sakral og Kropsterapi Danmark afholder en årlig pointgivede træfdag, med fokus på Strukturel Integration (SI).

Træfdagen er åben for foreningens medlemmer og for kursister udefra. I tilfælde af stor søgning forbeholder vi os dog ret til at prioritere foreningens medlemmer.

Hver Træfdag udløser 10 SI RAB point hos såvel underviser/undervisere som deltagere.

Undervisere kan være medlemmer af RAB SI under Foreningen, men kan også være eksterne undervisere.  Kursisterne må anvende teknikkerne efterfølgende.

Dagen består af to gange 3 timers undervisningsmodulmodul,. Der kan være to eller en underviser til 2 gange 3 timers undervisningsmodul. Den øvrige samværstid, hvor man netværker og udveksler erfaringer, er vigtig og tæller med i den samlede dags pointgivning for SI deltagernes vedkommende.

Der udstedes kursusbevis for deltagelse i træfdagen, og underviseren/underviserne underskriver beviset, som indeholder:

Dato for afholdelse
Emner for undervisningen
Navn/navne på underviseren/underviserne
Antal point opnået for at have deltaget

Hvis man er forhindret i at deltage i den årlige Træfdag, skal der være mulighed for at kunne komme til supervision hos den eller de undervisere, som har undervist på Træfdagen. Tilbuddet kan kun benyttes af medlemmer med RAB godkendelse indenfor SI og udløser 2 point til medlemmet pr. supervision. Hvis supervisor er RAB i SI udløser supervision 2 point til supervisor.

 

Praktisk info

Træfdagen finder den sidste torsdag i september måned.


Medlemmer/kursister betaler kr. 1200,- 

Træfdagen forløber i tidsrummet 09.00-18.00 Der er ankomst mellem kl.09.00-09.30 og mulighed for deltagelse i fælles morgenbord. Undervisningen starter herefter kl. 10.00. Der er frivilligt tilbud om aftensmad som afslutning på dagen.

For yderligere info kontakt SI Udvalget

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.