RAB vedligeholdelse

Her kan du læse om krav og procedure for at kunne opretholde retten til at være RAB registreret.
Vi forventer, at du som medlem, er opmærksom på vigtigheden af, at vedligeholde og højne dit faglige niveau. Det er RAB udvalgets opgave at sikre, at det enkelte medlem opkvalificerer sine kompetencer, og at du derfor, til stadighed, sørger for at dygtiggøre dig, ved at tage nye kurser og søge ny viden.

Vedligeholdelseskrav Kranio Sakral Terapi 

Over en periode på 3 år skal der samles 48 point, svarende til 48 timers uddannelse. Minimum 24 point skal være optjent som gruppe 1 point. Overskydende point kan ikke overføres fra en periode til den næste.

Mere end én gentagelse af samme kursus, vil ikke give RAB point. Hvis du har gentaget kurset som medhjælper, skal det fremgå af bevis, hvor mange lektioner du reelt har deltaget i undervisningen.

Er du i tvivl om et kursus vil give dig RAB point, eller hvor mange point du kan opnå, bør du kontakte RAB udvalget og høre nærmere, inden du tilmelder dig.

1 lektion = minimum 45 minutter
1 time = minimum 45 minutter 
1 dag = 8 timer (à 45 minutter)

Gruppe 1 - KST opdatering

Deltagelse, som elev, i Kranio Sakral Terapi- og relaterede kurser 
1 point pr. time/lektion

Supervision i Kranio Sakral Terapi og relaterede kurser
1 point pr. time/lektion

Undervise i Kranio Sakral Terapi og relaterede kurser
1 point pr. dag

Relaterede kurser kan f. eks. være: Organmassage, Tensegrity, Senthes, Nakke/piskesmæld, Neurodynamics, Rosenberg Teknik, bindevævsteknik. Se endvidere vedtægternes §6.

Pr. 1. oktober 2022 er det et krav til RAB vedligeholdelsen at Basiskursus i Førstehjælp og Hygiejnekursus, med fokus på hygiejne i klinikken er gennemført, og dokumentation herfor er fremsendt til RAB udvalget.
For medlemmer, som allerede er RAB godkendt inden 1. oktober 2022, skal Basiskursus i Førstehjælp og hygiejnekursus gennemføres inden RAB fornyelse. Såfremt RAB fornyelsen skal ske inden 1. oktober 2023, skal
uddannelsen gennemføres inden næste efterfølgende fornyelse, således at alle medlemmer har minimum et års varsel til at gennemføre kurset. 
Medlemmer med en sundhedsfaglig uddannelse, fritages for krav om hygiejnekursus    
Se endvidere vedtægternes §6 stk. 1. A.

Gruppe 2 - Relateret opdatering/efteruddannelse

Medlemskab af foreningens bestyrelse eller Etisk Råd
3 point pr. år.

Kurser/undervisning i andre alternative behandlingsformer
(Kan være gæstelærerkurser, der ikke specifikt er KST, samt kurser ved andre udbydere som f.eks. massage, zoneterapi, akupunktur, ernæring og andet).
3 point pr. dag

Foreningsrelateret konference i ind/udland
3 point pr. dag

Foredrag med indhold af terapeutisk karakter
1 point pr. foredrag

Undervise i terapeutisk kropsbehandling i andet end KST, uanset antal af fag
2 point pr. år

Deltagelse i foreningens ordinære generalforsamling
2 point pr. gang

Hovederhverv som behandler, inklusive undervisning
10 point pr. år

Deltidserhverv som behandler (hvis du har andet job ud over at behandle).
5 point pr. år

Vedligeholdelseskrav for Strukturel Integration

Over en periode på 3 år skal der samles 48 point, svarende til 48 timers uddannelse. Minimum 24 point skal være optjent som Gruppe 1 point. Overskydende point kan ikke overføres fra en periode til den næste.

Mere end én gentagelse af samme kursus, vil ikke give RAB point. Hvis du har gentaget kurset som medhjælper, skal det fremgå af bevis, hvor mange lektioner du reelt har deltaget i undervisningen.

Er du i tvivl om et kursus vil give dig RAB point, eller hvor mange point du kan opnå, bør du kontakte RAB udvalget og høre nærmere, inden du tilmelder dig.

1 lektion = minimum 45 minutter                                                                                                                                                  1 time = minimum 45 minutter 
1 dag = 8 timer (à 45 minutter)

Gruppe 1 point

Deltagelse som elev i den årlige Træfdag.
1 point pr. time/lektion/supervision

Deltagelse, som elev i
Kurser om Anatomy Trains
Kurser udbudt af International Association of Structural Integrators
Kurser relateret til Osteopati
Kurser i Organmassage
Kurser i Senthes
Bindevævskurser

1 point pr. time/lektion

                                                                                                                                                                         

Supervision i SI og relaterede kurser eller supervision i stedet for træfdag, hvis du ikke
har kunne deltage
1 point pr. time/lektion

Undervise i SI og relaterede kurser eller underviser på træfdag
1 point pr. dag. Hvis der er maksimalt 2 undervisere på én dag, kan begge få 1 point.
Undervisningen skal være på et godkendt undervisningssted (Bilag A til vedtægterne).


Kurser, der udbydes af skoler, der tilbyder Strukturel Integration, skal være godkendt af foreningens RAB Udvalg.

Pr. 1. oktober 2022 er det et krav til RAB vedligeholdelsen at Basiskursus i Førstehjælp og Hygiejnekursus, med fokus på hygiejne i klinikken er gennemført, og dokumentation herfor er fremsendt til RAB udvalget.

For medlemmer, som allerede er RAB godkendt inden 1. oktober 2022, skal Basiskursus i Førstehjælp og hygiejnekursus gennemføres inden RAB fornyelse. Såfremt RAB fornyelsen skal ske inden 1. oktober 2023, skal
uddannelsen gennemføres inden næste efterfølgende fornyelse, således at alle medlemmer har minimum et års varsel til at gennemføre kurset. 
Medlemmer med en sundhedsfaglig uddannelse, fritages for krav om hygiejnekursus    
Se endvidere vedtægternes §6 stk. 1. A.


Gruppe 2 point

Medlemskab af bestyrelsen i Foreningen eller Etisk Råd
3 point pr. år

Kurser/undervisning i andre alternative behandlingsformer (kan være gæstelærerkurser, der ikke specifikt er Strukturel Integration, samt kurser ved andre udbydere som f.eks KST, massage, zoneterapi, akupunktur, ernæring og andet)
3 point pr. dag

Konference i ind-/udland (foreningsrelateret)
3 point pr. dag

Foredrag med indhold af terapeutisk karakter
1 point pr. foredrag

Underviser i terapeutisk kropsbehandling i andet end Strukturel Integration, uanset hvor mange fag der undervises i
2 point pr. år

Deltagelse i foreningens ordinære generalforsamling
2 point pr. gang

Hovederhverv som kropsterapeut, inklusive undervisning.
10 point pr. år

Deltidserhverv som kropsterapeut (hvis du har andet job ud over at behandle).
5 point pr. år

Procedure

For at få din RAB-godkendelse fornyet, skal du fremsende den samlede dokumentation for indsamling af 48 points til RAB-udvalget.  Alle tilsendte oplysninger sendes sammen med en underskrevet tro -og love erklæring. Du vil modtage en reminder 4 uger før, og igen 2 dage før, at det er tid til at forny igen.

Har du ikke 48 point kan du ikke få godkendt en fornyelse af RAB-registreringen.

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at søge igen - er det et krav at du kan dokumentere 48 point inden for de seneste 3 kalenderår. 

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.