RAB vedligeholdelse

Her kan du læse om krav og procedure for at kunne opretholde retten til RAB

Vedligeholdelseskrav Kranio Sakral Terapi 

Over en periode på 3 år skal der samles 48 point, svarende til 48 timers uddannelse. Minimum 24 point skal være optjent som Gruppe 1 point. Overskydende point kan ikke overføres fra en periode til den næste.

1 lektion = minimum 45 minutter
1 time = minimum 45 minutter 
1 dag = 8 timer (à 45 minutter)

Gruppe 1 - KST opdatering

Kranio Sakral- og relaterede kurser som elev eller medhjælper
1 point pr. time/lektion

Supervision i Kranio Sakral Terapi og relaterede kurser
1 point pr. time/lektion

Undervise i Kranio Sakral Terapi
1 point pr. dag

Relaterede kurser kan f. eks. være: Organmassage, Tensegrity, Senthes, Nakke/piskesmæld, Neurodynamics, Rosenberg Teknik, bindevævsteknik. Se endvidere vedtægternes §6.

Gruppe 2 - Relateret opdatering/efteruddannelse

Medlemskab af foreningens bestyrelse
3 point pr. år.

Førstehjælpskursus
1 point pr. modul

Kurser/undervisning i andre alternative behandlingsformer
(Kan være gæstelærerkurser der ikke specifikt er KST, samt kurser ved andre udbydere som f.eks. massage, zoneterapi, akupunktur, ernæring og andet).
3 point pr. dag

Foreningsrelateret konference i ind/udland
3 point pr. dag

Foredrag med indhold af terapeutisk karakter
1 point pr. foredrag

Undervise i terapeutisk kropsbehandling i andet end KST, uanset antal af fag
2 point pr. år

Deltagelse i foreningens ordinære generalforsamling
2 point pr. gang

Hovederhverv som behandler, herunder også underviser i KST og relaterede kurser
10 point pr. år

Deltidserhverv som behandler
5 point pr. år

Vedligeholdelseskrav for Strukturel Integration

Over en periode på 3 år skal der samles 48 point, svarende til 48 timers uddannelse. Minimum 24 point skal være optjent som Gruppe 1 point. Overskydende point kan ikke overføres fra en periode til den næste.

1 lektion = minimum 45 minutter
1 time = minimum 45 minutter 
1 dag = 8 timer (à 45 minutter)

Gruppe 1 point

Deltagelse i den årlige Træfdag.
(Sidste torsdag i september. Åben for medlemmer af Kranio sakral og Kropsterapi Danmark samt for kursister udefra. I tilfælde af stor søgning, forbeholdes ret til at prioritere vores medlemmer)
10 point som deltager eller underviser 

RAB supervision som erstatning for træfdagen
2 point som deltager eller underviser 

Kurser om Anatomy Trains
Kurser udbudt af International Association of Structural Integrators
Kurser relateret til Osteopati
Kurser om Organmassage
Kurser om Senthes
Bindevævskurser
Kurser, der udbydes primært af skoler, der tilbyder Strukturel Integration. Skal være godkendt af foreningens RAB Udvalg.
1 point pr. lektion 
1 point pr. lektion som underviserGruppe 2 point

Medlemskab af bestyrelsen i Foreningen
3 point pr. år

Førstehjælpskursus
1 point pr. modul

Kurser/undervisning i andre alternative behandlingsformer (kan være gæstelærerkurser, der ikke specifikt er Strukturel Integration, samt kurser ved andre udbydere som f.eks massage, zoneterapi, akupunktur, ernæring og andet)
3 point pr. dag

Konference i ind-/udland (foreningsrelateret)
3 point pr. dag

Foredrag med indhold af terapeutisk karakter
1 point pr. foredrag

Underviser i terapeutisk kropsbehandling i andet end Strukturel Integration, uanset hvor mange fag der undervises i
2 point pr. år

Deltagelse i foreningens ordinære generalforsamling
2 point pr. gang

Hovederhverv som kropsterapeut – herunder også underviser i Strukturel Integration og relaterede kurser
10 point pr. år

Deltidserhverv som kropsterapeut
5 point pr. år

Procedure

For at få din RAB-godkendelse fornyet, skal du i fremsende den samlede dokumentation for indsamling af 48 points til RAB-udvalget. Dokumentationen skal være modtaget senest en måned før udløb. Alle tilsendte oplysninger sendes sammen med en tro -og love erklæring.

Har du ikke 48 point kan du ikke få godkendt en fornyelse af RAB-registreringen.

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at søge igen - er det et krav at du kan dokumentere 48 point inden for de seneste 3 kalenderår. 

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.