Samarbejde

Vi mener det er vigtigt at sidde med ved bordet, når der tages sundhedspolitiske beslutninger.

Derfor arbejder vi aktivt for at styrke samarbejdet mellem såvel kolleger, som organisationer både nationalt og internationalt.

RABforum 

RABforum er en paraplyorganisation etableret i 2005. Formålet er at samle og styrke de foreninger, som er godkendt til at registrere behandlere efter RAB ordningen. RABforum repræsenterer foreningerne i Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

RABforum arbejder for at sikre større indflydelse på sundhedspolitiske områder og lovgivningen for området.

Udover repræsentation i det sundhedspolitiske samarbejde har RABforum også en medlemsfinancieret pulje til at kunne føre retssager af principiel interesse for de registreringsgodkendte foreninger.

Samarbejdet bestod frem til april 2020 af 5 registreringsgodkendte foreninger, herunder KRANIO SAKRAL OG KROPSTERAPI DANMARK. En massiv hetz mod alternativ behandling i både presse og på sociale medier gav i starten af 2020 anledning til en intensiveret indsats for at opnå mere samarbejde mellem alle registreringsgodkendte foreninger.

Dette arbejde betyder, at samarbejdet pr. medio maj 2020 allerede er forstærket med optagelse af yderligere 5 foreninger, og der arbejdes endvidere for at optage endnu 3 foreninger.

Vi holder løbende vores medlemmer informeret om samarbejdets udvikling, nye indsatsområder og resultater.

Internationalt samarbejde

Som medlem af KRANIO SAKRAL OG KROPSTERAPI DANMARK får du internationale nyheder om Kranio Sakral Terapi og referater fra ECSANs møder.

Foreningens medlemmer valgte enstemmigt på Generalforsamlingen i 2018 at blive medlem af ECSAN – European Cranio Sacral Association Network.

ECSAN opstod i 1999 og siden 2015 er der kommet aktivt gang i erfaringsudvekslingerne mellem de europæiske og nu også amerikanske Kranio Sakral sammenslutninger. 

ÅRET 2020 I ECSAN

Der har været afholdt mange zoom møder blandt ECSAN repræsentanterne siden covid-19 udbruddet. Møderne har dels haft til formål, at blive bekendt med håndteringen af nedlukningen af vores fag i de forskellige medlemslande, samt for moralsk at støtte hinanden på tværs.


Grundet situationen har det ikke været muligt at fortsætte en del af det igangværende arbejde, som er på hold, indtil de forskellige lande vender tilbage til mere normale tilstande.


KST-konferencen i Barcelona 9.-11 oktober med det efterfølgende fysiske møde i ECSAN inden, under og
efter konferencen er aflyst grundet covid-19 rejse-og forsamlingsrestriktionerne. Der afholdes 2 Zoom
møder med opdateringer fra medlemslandene og plan of action for det kommende år.

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.