Klage

Etik og sikkerhed er essentielt som seriøs behandler. Derfor har foreningen et uafhængigt udvalg, Etisk råd, der varetager klager fra brugere over den behandling, de har modtaget af en af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens etiske retningslinjer

Etisk råd varetager desuden klager fra nuværende og tidligere medlemmer, herunder også ansøgere, vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering. Desuden skal klageorganet behandle medlemmers klager over de af foreningen godkendte uddannelsessteder.

Sådan klager du

Selve klagen udformes skriftligt, men der er mulighed for at få telefonisk vejledning, til udformning af klagen, inden den udformes. 

Læs under alle omstændigheder vejledningen nedenfor igennem inden du klager.

 • Etisk Råd har beføjelser til at sanktionere over for den part, der klages over, hvis vi i Etisk Råd er enige om, at de etiske retningslinjer er blevet overtrådt. Sanktionsmulighederne består i irettesættelse eller fratagelse af foreningens medlemskab.

  I Etisk Råd ser vi det som vores fornemste opgave at lytte objektivt til begge parter i sagen. Begge parters version af sagen er vigtige, og vi fungerer som mæglere.

  Når du skriver en klage, er det vigtigt, at den så præcist som muligt beskriver, hvad du klager over, hvem du klager over og hvornår hændelsen/hændelserne har fundet sted.

  Når man bringes i en situation, hvor man finder det nødvendigt at sende en klage, er man typisk følelsesmæssigt berørt, det er helt forståeligt. Det kan gøre det svært at beskrive indholdet af klagen klart og enkelt.

  Derfor tilbyder vi vejledning i hvordan klagen udformes. Dette vil foregå over et telefonmøde, hvor mindst to personer fra Etisk Råd deltager. Se medlemmer af Etisk råd her nederst på siden.

  Klagen skal kunne sendes uredigeret til den eller de part/er, der klages over.

  Når klagen er udformet, gør vi den anklagede part opmærksom på, at der er blevet klaget over vedkommende, og den skrevne klage medsendes uredigeret. Herefter afventer vi en skriftlig beskrivelse af, hvordan den anklagede part har opfattet situationen. Dette svar sendes ligeledes uredigeret videre til den der klager.

  Der kan komme flere afklarende spørgsmål fra Etisk Råd til begge parter, indtil der er kommet tilstrækkelig klarhed i sagen. Hvis begge parter er enige om det, arrangerer vi meget gerne et fysisk møde mellem parterne, hvor vi fungerer som mæglere. Ved sagens afslutning kommer vi med en skriftlig konklusion på, hvordan vi vurderer sagen.

  I enhver sag er det alle fire medlemmer af Etisk Råd, der er involverede og ansvarlige for Rådets behandling og vurdering af sagen. Der kan være en undtagelse, hvis et af medlemmerne er inhabil i sagen.-

  Der kan dog ved fysiske møder/møder over Skype eller lign. være færre end fire fra Etisk Råd der deltager, men minimum to.

  Så længe sagen kører, beder vi begge parter om at undlade at involvere andre i den.

  Ønsker du at klage, send da en e-mail til etiskraad@kraniodanmark.dk eller brug knappen nedenfor, du vil herefter få tilsendt klagevejledningen i en krypteret e-mail.

Venlig hilsen
Etisk Råd, Kranio sakral og kropsterapi Danmark

Send mail til Etisk råd

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.