Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig over for generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Foreningens bestyrelse består af minimum 5 personer, som vælges af generalforsamlingen.
Foreningens medlemmer vælges forskudt på 2 år, så ikke hele bestyrelsen skal udskiftes eller genvælges samtidig.

Bestyrelsen har ret til at ansætte en person til at varetage funktionen som sekretariat. Såfremt den der ansættes i sekretariatet ikke i forvejen er en del af bestyrelsen, indgår vedkommende på lige fod med de bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsesarbejdet er som udgangspunkt frivilligt og ulønnet, men generalforsamlingen kan hvert år tage stilling til, hvorvidt alle eller enkelte medlemmer af bestyrelsen skal tildeles honorar.

Sekretariatet

Sekretariatet varetager den daglige administration i foreningen og kan kontaktes på email info@kraniodanmark.dk

Vi bestræber os på at besvarer din henvendelse indenfor 1-2 arbejdsdage.

Michael Larsen

Bestyrelsesformand

formand@kraniodanmark.dk

Karina Remming

Næstformand

Marina Kuld

Bestyrelsesmedlem

DeeDee Schmidt-Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Connie Molnit

Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Reinhold

Bestyrelsesmedlem

Mathilde Bjergegaard

Kasserer

kasserer@kraniodanmark.dk

Jeanette Segato Stubban

Sekretariat

info@kraniodanmark.dk

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.