Sådan bliver du RAB

Her kan du læse mere om kravene og proceduren for at blive RAB registreret.

Alle medlemmer af foreningen kan ansøge RAB-udvalget om registrering. Registrering gives af RAB-udvalget og gælder i 3 år. 

Uddannelseskrav Kranio Sakral Terapi

250 lektioner i Kranio Sakral Terapi* (det kan ikke være E-learning) afsluttet med eksamen
50 lektioner i anden komplementær behandling
50 lektioner i sundhedspsykologi (E-learning er muligt)
200 lektioner i anatomi og fysiologi (E-learning er muligt)
100 lektioner i sygdomslære (E-learning er muligt)
10 timer klinikdrift (E-learning er muligt)

1 lektion = minimum 45 minutter. 1 time = minimum 45 minutter. 

Såfremt man vælger E-learning, er det et krav, at der eksisterer et reelt lærer/elev-forhold under uddannelsen, og at faget afsluttes med eksamen, hvor du skal møde personligt op.

*Kranio Sakral Terapi og/eller anden Kranio Sakral Terapi-relateret undervisning, hvoraf det kræves, at behandleren har kurser i Børn I og II. Har behandleren taget kurser i Børn I og II, vil behandleren også have Kranio Sakral Terapi I, II og III, da det vil kræves, før man begynder at behandle børn. Såfremt uddannelsen er gennemført på et uddannelsessted, hvor undervisning i behandling af børn indgår i andre kurser, skal denne undervisning være klart defineret og dokumenteret, og skal samlet indeholde minimum 64 timers undervisning i behandling af børn. (Det er IKKE et krav at hele uddannelsen skal være gennemført på Uddannelsessteder nævnt i bilag A til § 2)


Udover Kranio Sakral Terapi vil relateret undervisning være: Organmassage, Tensegrity, Senthes, Nakke/piskesmæld, Neurodynamics, Rosenberg Teknik, bindevævsteknik, da disse kurser falder inden for Kranio-Sakral Terapien; lige såvel som seminarer med gæstelærere, der underviser i Kranio Sakral Terapi med et specifikt emne. Som eksempel kan nævnes rygraden.

Uddannelse i behandling af dyr kan ikke medregnes i antal af lektioner i Kranio-Sakral terapi i forbindelse med RAB-registrering.

Det er et krav for RAB godkendelse, at du har gennemgået et basiskursus i førstehjælp, herunder hjertelungeredning, i henhold til Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger, og at du efterfølgende, ved fornyelse af RAB godkendelsen, har gennemgået et opdateringskursus. Kurserne er på henholdsvis 4 og 3 timer

Det er ligeledes et krav at du har gennemgået et hygiejnekursus af 3 timers varighed. Kurset skal være rettet mod hygiejne i klinikken. Medlemmer med sundhedsfaglig uddannelse er fritaget fra krav om hygiejnekursus.
Se vedtægterne for varsel § 6 stk. 1. A.

Udannelseskrav Strukturel Integration

310 timer gennemført som komplet uddannelse* i Strukturel Integration (det kan ikke være E-learning)
100 timer anatomi, fysiologi og sygdomslære og basal sundhedslovgivning (E-learning er muligt)
10 timers klientvejledning/klientbehandling (E-learning er muligt)
50 timer anden komplementær behandling (E-learning er muligt)
50 timer psykologi (E-learning er muligt)

1 lektion = minimum 45 minutter. 1 time = minimum 45 minutter.
Såfremt man vælger E-learning, er det et krav, at der eksisterer et reelt lærer/elev-forhold under uddannelsen, og at faget afsluttes med eksamen, hvor du skal møde personligt op.Uddannelsen i SI skal være afsluttet med eksamen.

*Følgende terapiformer kan godkendes som uddannelse til Strukturel Integration:

  • Rolfing udviklet af Ida P Rolf
  • Ida P Rolf metoden i strukturel integration udviklet af Stanley Rosenberg
  • Kinesis Myofascial Integration (KMI) udviklet af Tom Myers (senere omdøbt til Anatomy Trains Structural Integration)
  • Osteopati
  • Strukturel Integrations Terapi (SIT) udviklet af Jette Harder
  • Bindevævsterapeutuddannelsen udviklet af Katrine Wennerwald

Uddannelse i behandling af dyr kan ikke medregnes i antal af lektioner i Strukturel Integration i forbindelse med RAB-registrering.

Det er et krav for RAB godkendelse, at du har gennemgået et basiskursus i førstehjælp, herunder hjertelungeredning, i henhold til Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger, og at du efterfølgende, ved fornyelse af RAB godkendelsen, har gennemgået et opdateringskursus. Kurserne er på henholdsvis 4 og 3 timer

Det er ligeledes et krav at du har gennemgået et hygiejnekursus af 3 timers varighed. Kurset skal være rettet mod hygiejne i klinikken. Medlemmer med sundhedsfaglig uddannelse er fritaget fra krav om hygiejnekursus.
Se vedtægterne for varsel § 6 stk. 1. A.

Procedure 

  1. Ansøgning om at blive RAB registreret sendes til RAB-udvalget på mail. I mailen vedlægger du dine relevante uddannelses- og kursusbeviser. Du kan se udddannelseskravene i foreningens vedtægter henholdsvis for Kranio Sakral Terapi i § 6, stk. 1 og for Strukturel Integration i § 6. stk. 3. Du skriver også under på en Tro og love erklæring, hvor du forpligter dig til at overholde foreningens regler om God Klinisk Praksis
  2. Udvalget tager stilling til din ansøgning indenfor 6 uger. RAB-udvalget giver besked, om du enten er godkendt som RAB registreret eller om de har yderligere krav til uddannelse.

  3. Når alle krav er opfyldt, bliver du registreret. Du får tilsendt et RAB certifikat, samt et RAB-logo til at sætte på din hjemmeside mm.

  4. Hvis du ikke opfylder kravene, kontakter udvalget dig, og du har mulighed for at fremsende yderligere dokumentation for uddannelse. Hvis du derefter opfylder kravene, får du din godkendelse som ovenfor. Hvis du efter 2 fremsendelser ikke opfylder kravene, får du et begrundet afslag fra RAB-udvalget.

Pris

RAB registreringen koster et årligt gebyr på 400 kr., som opkræves samtidig med dit medlemskontingent.
Hvis du både er RAB registreret i KST og SI, betaler du kun ét gebyr.


Annullering 

Du kan til enhver tid annullere din RAB godkendelse. Dette gøres ved at kontakte foreningens sekretariatet. Dit RAB gebyr løber perioden ud til næste medlemskontingent. Det kan således ikke tilbagebetales midt i en kontingentperiode.

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.