Foreningens historie

Arbejdet med at danne en forening for kropsterapeuter blev sat i gang i løbet af 2001 og der blev afholdt stiftende generalforsamling i 2002, hvor foreningen derfor anser sig for værende stiftet.

Formålet var, at samle terapeuter uddannet fra Stanley Rosenberg Instituttet, Alternativ Balance Center samt Rørbæk klinikken i en forening, sådan at terapeuterne på sigt kunne opnå at blive godkendt som registrerede alternative behandlere (RAB) ud fra Sundhedsstyrelsen krav.

Foreningen vedtog sine første officielle vedtægter som ”Foreningen af Krops-terapeuter i Danmark”, på generalforsamling 26. september 2004.

De første år bestod foreningen af A-medlemmer, som opfyldte Sundhedsstyrelsens krav til RAB, og B-medlemmer, som endnu ikke opfyldte kravene til RAB, men som var under uddannelse på en af de nævnte skoler. De to medlemstyper havde forskellige rettigheder og status i foreningen. Dette er heldigvis i løbet af foreningens virketid blevet ændret løbende, sådan at alle medlemmer i dag er ligestillede, dog naturligvis med den forskel, at kun de medlemmer der er RAB godkendte må anvende denne titel.

I perioden fra stiftelsen og frem til 2006 blev navnet ændret til ”Foreningen af professionelle Krops-terapeuter i Danmark”, ligesom vedtægterne og organisationen i foreningen blev tilrettet Sundhedsstyrelsens krav til foreninger, som ønskede at være en del af den frivillige RAB ordning.

Endelig, i foråret 2006, ansøgte foreningen om at blive godkendt til at registrere alternative behandlere onder ordningen i Kranio-Sakral Terapi.
Dette var en større proces, som medførte, at en del ting skulle tilpasses, der skulle redegøres for foreningens virke, og den daværende bestyrelse lagde et kæmpe arbejde i den proces.
Endelig, 24. juni 2008, blev foreningen – som den første i Danmark – godkendt af Sundhedsstyrelsen til at måtte godkende medlemmerne som Registrerede Alternative Behandlere i Kranio-Sakral Terapi (KST).

Efterfølgende, har foreningen arbejdet for, at kunne varetage samme interesser hos øvrige kropsterapeuter. Dog valgte man i 2011 igen at skifte navn, for at vise omverdenen, at vi varetog både KST og kropsterapeuter. Navnet blev ”Foreningen af Kranio Sakral- og Kropsterapeuter”

En lovændring i 2017 betød ændringer for osteopaters arbejde i Danmark, hvis de ikke samtidig havde autorisation som enten fysioterapeut eller kiropraktor. Det betød, at foreningen kunne byde velkommen til et antal osteopater, som havde brug for også at være godkendt under RAB ordningen. De blev godkendt i KST, som er en del af deres uddannelse, men tilgangen betød også, at vi nu havde medlemmer nok, som opfyldte kravene, for at vi kunne søge om også at kunne registrere i Strukturel Integration (SI) – en samling af forskellige behandlingsformer, som har det tilfælles, at de arbejder for at optimere kroppens holdning.
Dette søgte vi om i december 2017 ved Styrelsen for Patientsikkerhed, som havde overtaget Sundhedsstyrelsens rolle.

Efter en meget lang kamp med styrelsen, som viste sig at være meget belastet af opgaver, blev foreningen godkendt til at kunne RAB registrere i SI pr. 11. september 2019 – igen som de første i Danmark.

På generalforsamling i 2019, blev det vedtaget, at foreningens hjemmeside skulle have en tiltrængt fornyende opdatering. Det blev ved efterfølgende urafstemning besluttet igen at ændre navn, sådan at foreningen fremover hedder ”Kranio Sakral og Kropsterapi Danmark”.

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.