Senthes: Sense the Stillness

En manuel behandlingsmetode til traumatiseret vævsskade. At finde stilheden i stormens øje.

Senthes-teknikken søger, at hjælpe i det fysiske symptomfelt. Den manuelle teknik er udformet til at støtte dit nervesystems iboende reguleringsfærdigheder. Senthes er antydningens kunst. Med bevidst og klar hensigt, i præcis afstemte berøringer, guides dit nervesystem til en bevægelse mod resolution og større færdighed i at rumme stress- eller traumetilstande.

Behandlingsprocessen sigter på at støtte nervesystemet. Således at det bliver muligt at rumme det, som tidligere var sensorisk ”urummeligt”. I sådan en proces vil der etableres nye spor i nervesystemets evne til regulering og genvinde ressourcer. Senthes giver således dit nervesystem en mulighed for en bevægelse mod reel og varig heling.

Den manuelle behandling åbner endvidere mulighed for, at du etablerer en mere bevidst forståelse og tilgang til din krops ofte nonverbale sensoriske felt. Således vil Senthes metoden med stor fordel støtte og supplere et samtaleorienteret stress-traumeforløb hos psykoterapeut eller psykolog.

Senthes bygger som metode på Tensegrity og Kranio-Sakral Terapi, Strukturel Integration, Open Medicine, Somatic Experiencing, Ressource orienteret færdighedstræning og Psykomotorisk terapi.

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.