Bedre kropsholdning og bevægelsesfunktion

Som Strukturel Integrations Terapeut laver man ingen forandringer - man gør forandringer mulige.

Forestil dig en teltpæl med fire barduner. Bardunerne skal besidde den samme spænding for at teltpælen har mest opdrift og står stærkt. Når en eller flere af bardunerne er blevet slappe, drejet eller overspændte kan det ses på teltpælen, der nu ikke længere står strunk og fint, men måske tilter til den ene side, er roteret, og er ikke længere i stand til at bære så meget belastning. Her gælder det om at få strammet op på de rette barduner igen for at teltpælen kan "rejse" sig og reetablere sin tidligere kraft til at bære.

På samme vis er det med kroppen og dens strukturer, der er bare mange flere "teltpæle og barduner". Strukturel Integration har at gøre med at genetablere kroppens struktur, de steder hvor kroppen er begyndt at vise svaghed og give efter. Effekten er at kroppen bliver genrejst, får sin styrke og funktionalitet tilbage, mærker lethed i stedet for tyngde, træghed, smerter o. lign.

En Strukturel Integrations terapeut ved en masse om kroppens måde at organisere sig på og derfor også hvorledes kroppen igen kan genrejses gennem bearbejdning af muskler, led, bindevæv, nerver og andre af kroppens strukturer.

Gennem specifikke metoder for de forskellige kropslige strukturer kan en SI terapeut bearbejde muskler og andet væv til igen at fungere bedre sammen. Da der findes forskellige metoder afhængig af skoler, vil metoderne variere, men som grundlag for alle findes den samme forståelse og indsigt.

Der findes forskellige skoler, der udbyder denne terapiform og de har derfor forskellige navne, men alle har deres oprindelse fra biokemikeren Ida P. Rolf (1896 - 1979) som gennem hele sit liv udviklede denne metode - Ida P. Rolf Metode eller "Rolfing"

Er du interesseret i nærmere information, kontakt da en behandler på vores behandlerliste. Skriv Strukturel Integration i søgefeltet

Vores forening fungerer som paraplyorganisation i Danmark for disse skoler og alle, der er uddannet på en af de godkendte skoler eller opfylder uddannelseskrav til RAB-godkendelse i Strukturel Integration, kan derfor være medlem i Kranio Sakral og Kropsterapi Danmark

Strukturel Integration kan optræde under følgende navne:

- Ida P. Rolf Metoden i Strukturel Integration (Rolf Metoden)

- Kinesis Myofascial Integration (KMI)

- Osteopati

- Rolfing som stammer fra den oprindelige skole Ida oprettede kaldet The Rolf Institut of Structurel Integration

- CORE Structurel Integration

- Hellerwork Strukcturel Integration

Find en
behandler
nær dig

Uddannelse?

Vil du uddannes til Kranio Sakral- eller kropsterapeut?

Læs her hvordan

Bliv medlem!

Ønsker du at blive medlem af foreningen?

Bliv medlem her

Ønsker du at indgive en klage?

Sådan gør du...

Se her

Vi samler uddannede og professionelle kranio sakral og kropsterapeuter og arbejder for at sikre den stadige højnelse af den faglige standard.